ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

فهرست اخبار

تحقیقات میدانی

انجام تحقیقات میدانی توسط مدیر ستاد دیه استانمدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری شخصاً با حضور در محل زندگی مددجویان از وضعیت زندگی برخی از مددجویان شهرستان لردگان دیدن کردند و به انجام تحقیقات مید

اخبار : 1398/10/24 08:21:04

ادامه مطلب

دیدار با مددجویان زندان لردگان

دیدار مدیرعامل ستاد دیه استان با مددجویان زندان لردگان مجید صیادی با زندانیان جرائم غیرعمد زندان لردگان دیدار و گفتگو و به درخواست های آنها رسیدگی نمود. به

اخبار : 1398/10/14 09:29:45

ادامه مطلب

دیدار با فرماندار شهرستان لردگان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری؛ مجید صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در نشستی با فرماندار شهر

اخبار : 1398/10/14 09:56:11

ادامه مطلب

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان لردگان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، مجید صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با حضور در دفتر آقای طاهری، با رئیس دادگستری شهرستان لردگان

اخبار : 1398/10/14 10:02:58

ادامه مطلب

صفحه 3 از 24