ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

فهرست اخبار

دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان

اداره کل دامپزشکی، میزبان مدیرعامل ستاد دیۀ استان بود.مدیر نمایندگی ستاد دیۀ استان، به منظور دیدار و گفتگو با مدیرکل دامپزشکی، در اداره کل دامپزشکی استان حاضر شد.

اخبار : 1398/06/28 10:47:03

ادامه مطلب

دیدار با دکتر خالدی نماینده محترم مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با دکتر خالدی نماینده محترم مردم شهرستان لردگان در محجلس شورای اسلامی د

اخبار : 1398/06/23 13:08:20

ادامه مطلب

دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری

صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان  با معاون سیاسی و امنیتیاستاندار دیدار کردند.صیادی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مجموعه استانداری به این ستاد در راه برگزاری ج

اخبار : 1398/06/23 13:17:49

ادامه مطلب

دیدار با مدیر کل اوقاف استان

صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه  با مدیر کل اوقاف استان دیدار کردند.آقای امیری ضمن اشاره به ثواب اخروی این امر خداپسندانه اعلام آمادگی کردند که از هرگونه کمک به مجموعه ستاد دیه دریغ نکنند.در ادامه ص

اخبار : 1398/06/23 13:29:38

ادامه مطلب

صفحه 6 از 24