ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

فهرست اخبار

بازدید از زندان مرکزی شهرکرد

دیدار مدیرعامل ستاد دیه استان با مددجویان زندان مرکزی شهرکرد مجید صیادی با زندانیان جرائم غیرعمد زندان شهرکرددیدار و گفتگو و به درخواست های آنها رسیدگی نمود.

اخبار : 1398/10/26 10:45:28

ادامه مطلب

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان بروجن

دیدار مدیر ستاد دیه استان و رئیس دادگستری شهرستان بروجنبه گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، صیادی مدیر ستاد دیه استان با آقای محمدی رئیس دادگست

اخبار : 1398/10/26 11:00:38

ادامه مطلب

دیدار با داستان شهرستان بروجن

دیدار مدیر ستاد دیه استان با دادستان شهرستان بروجنبه گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، آقای صیادی مدیر ستاد دیه استان و آقای جاوری دادستان شهرستان بروجن دیدار و گفتگو کردند.صیادی ضم

اخبار : 1398/10/26 11:08:51

ادامه مطلب

دیدار با فرماندار شهرستان بروجن

دیدار مدیر ستاد دیه استان با فرماندار شهرستان بروجنبه گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، آقای صیادی مدیر ستاد دیه استان با آقای ملکی فرماندار شه

اخبار : 1398/10/26 11:21:16

ادامه مطلب

صفحه 7 از 30