ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

فهرست اخبار

جشن گلریزان شهرستان لردگان سال 98

جشن گلریزان شهرستان لردگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، جشن گلریزان شهرستان لردگان با حضور مسئولین این شهرستان برگزار شد.در ا

خبر ویژه : 1398/10/26 11:32:15

ادامه مطلب

دیدار با رئیس دادگستری شهرستان شهرکرد

مدیر ستاد دیه استان با رئیس دادگستری شهرستان شهرکرد دیدار و گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری صیادی مدیر ستاد دیه استان با آقای قائ

اخبار : 1398/10/24 08:03:41

ادامه مطلب

دیدار با معاون دادگستری شهرستان شهرکرد.

مدیر ستاد دیه استان با معاون دادگستری شهرستان شهرکرد دیدار و گفتگو کردند.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری صیادی مدیر ستاد دیه استان و آقای ب

اخبار : 1398/10/24 08:14:33

ادامه مطلب

تحقیقات میدانی

انجام تحقیقات میدانی توسط مدیر ستاد دیه استانمدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری شخصاً با حضور در محل زندگی مددجویان از وضعیت زندگی برخی از مددجویان شهرستان لردگان دیدن کردند و به انجام تحقیقات مید

اخبار : 1398/10/24 08:21:04

ادامه مطلب

صفحه 8 از 30