ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

فهرست اخبار

دیدار با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان اردل

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان باا دادستان و رئیس دادگستری شهرستان اردل دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، این دیدار که در جهت تسهیل

اخبار : 1398/06/23 18:03:34

ادامه مطلب

دیدار با معاون دادگستری شهرستان شهرکرد

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با معاون دادگستری شهرستان شهرکرد دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان، آقای صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با جناب آقای

اخبار : 1398/05/19 08:08:03

ادامه مطلب

دیدار با مدیرعامل بانک صادرات استان

دیدار مدیرعامل ستاد دیه استان با مدیریت امورشعب بانک صادرات استان به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری جلسه ای درمحل دفتر مدیریت امور شعب بان

اخبار : 1398/05/19 09:23:11

ادامه مطلب

بازدید از زندان بروجن

دیدار مدیر عامل ستاد دیه استان با مددجویان جرائم غیر عمد زندان بروجنبه گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری؛ مجید صیادی، مدیر عامل ستاد دیه استا

اخبار : 1398/05/14 08:01:42

ادامه مطلب

صفحه 8 از 24