ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری

اخبار : 1398/06/23 13:17:49

تعداد تصاویر : 1

صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان  با معاون سیاسی و امنیتیاستاندار دیدار کردند.
صیادی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مجموعه استانداری به این ستاد در راه برگزاری جشنهای گلریزان به این نکته اشاره کردند که با تعامل هرچه بیشتر بین این نهاد و مجموعه استانداری می توان فرهنگ کمک به زندانیان جرائم غیر عمد را در استان نهادینه کرد.
در ادامه آقای مردانی ضمن تشکر از زحمات کارکنان ستاد دیه آمادگی خود را برای کمک به این نهاد اعلام کردند.