ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

کمک 150 میلیون ریالی خیرین کارآفرین به ستاد دیه استان

خبر ویژه : 1398/06/23 13:59:24

تعداد تصاویر : 1

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد دیه استان، دو خیر جوان و کارآفرین استان مبلغ 150 میلیون ریال را به ستاد دیه استان کمک کردند.
در راستای امر خداپسندانه کمک به نیازمندان، دو جوان کار آفرین استان مبلغ 150 میلیون ریال به ستاد دیه استان اهداء کردند.