ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

دیدار با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان اردل

اخبار : 1398/06/23 18:03:34

تعداد تصاویر : 2

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان باا دادستان و رئیس دادگستری شهرستان اردل دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، این دیدار که در جهت تسهیل در امر رسیدگی به پرونده مددجویان این شهرستان برگزار شد، صیادی گفت: مجموعه دادگستری شهرستان اردل می تواند در امر تحقیقات میدانی کمک ویژه ای به ستاد دیه بکند و با در اختیار گذاشتن مدارک موجود در پرونده می توان صحت صحبتهای مددجویان را مورد بررسی قرار داد.
در دامه رئیس دادگستری شهرستان اردل ضمن عرض خسته نباشد و اشاره به اینکه کمک به زندانیان جرائم غیر نیازمند، یکی از کارهای اخروی به حساب می آید گفت: مجموعه دادگستری این شهرستان آماده است تا هرگونه خدمات را به مجموعه ستاد دیه ارائه دهد.