ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان

اخبار : 1398/06/28 10:47:03

تعداد تصاویر : 1

اداره کل دامپزشکی، میزبان مدیرعامل ستاد دیۀ استان بود.

مدیر نمایندگی ستاد دیۀ استان، به منظور دیدار و گفتگو با مدیرکل دامپزشکی، در اداره کل دامپزشکی استان حاضر شد.

به گزارش روابط‌عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، مجید صیادی، مدیرستاد دیۀ استان به عنوان میهمان در محل اداره کل دامپزشکی با دکتر حسینعلی سلطانی، مدیر کل دامپزشکی استان دیدار و گفتگو کرد.

مدیرنمایندگی ستاد دیۀ استان با اشاره به اهداف خیرخواهانه و خداپسندانۀ این ستاد اظهار داشت: کمک و یاری به زندانیان نیازمند، امید، شادی و نشاط را به خانواده‌های آنها باز می‌گرداند و در مقابل، اجر و قرب الهی را را برای بانیان این امر خیر به همراه خواهد داشت.

مجید صیادی افزود: این افراد نیازمند، زندانیانی آبرومند هستند که اغلب ندانسته با این مشکلات مواجه شده که برخی از این افراد جزء بهره‌برداران حوزۀ دامپزشکی هستند.

صیادی بیان داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری مجموعۀ دامپزشکی استان گره‌ای هرچند کوچک از کار افراد نیازمند مرتبط با حوزۀ دامپزشکی برداریم. همچنین امید است که این دیدار زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر بین بخشی و تسریع اقدامات مشترک باشد.

در ادامه دکتر حسینعلی سلطانی، مدیرکل دامپزشکی استان ضمن خوشامدگویی، به آمادگی مجموعۀ دامپزشکی استان در این موارد اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعۀ دامپزشکی استان به عنوان یک دستگاه اجرایی و کارکنان این مجموعه به عنوان اشخاص حقیقی، کمک‌رسانی به نیازمندان واقعی را از اهداف و وظایف خود دانسته که سبب خیر و برکت می‌شود و در این خصوص آمادۀ هرگونه همکاری با این ستاد هستند.

دکتر سلطانی تصریح کرد: کمک‌رسانی به افراد نیازمند در حوزۀ دامپزشکی طبق قوانین موجود و با مستندات مربوطه انجام شده و این کار ادامه دارد اما باید به این نکته توجه داشت که تأیید خسارت‌های وارده به یک فرد در حوزۀ دامپزشکی جهت بهره‌گیری از این نوع کمک‌ها، مستلزم وجود ادله و اسناد کافی و قانونی است؛ بنابراین کوتاهی و قصور افراد متضرر در این موارد از حیطۀ وظایف مجموعۀ دامپزشکی خارج خواهد بود.

در ادامه، مدیر و کارشناس مسئول اجرایی ستاد دیۀ استان با معاون توسعه مدیریت و منابع و کارشناس مسئول واحد حقوقی اداره کل دامپزشکی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.