ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

دیدار با دادستان شهرستان لردگان

اخبار : 1398/10/14 10:11:24

تعداد تصاویر : 0

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، مجید صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با  آقای جریده اصل دادستان شهرستان لردگان دیدار کردند. صیادی ضمن ارائه آماری از فعالیتهای ستاد دیه به خصوص مددجویان شهرستان لردگان خواستار همکاری بیشتر مجموعه دادگستری با ستاد دیه استان شدند.
در ادامه جریده اصل گفت : مجموعه دادگستری و دادستانی این شهرستان آمادگی هرگونه کمک به ستاد دیه استان را دارد. و در آخر از زحمات مجموعه ستاد دیه استان تقدیر و تشکر کردند.