ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

تحقیقات میدانی

اخبار : 1398/10/24 08:21:04

تعداد تصاویر : 0

انجام تحقیقات میدانی توسط مدیر ستاد دیه استان
مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری شخصاً با حضور در محل زندگی مددجویان از وضعیت زندگی برخی از مددجویان شهرستان لردگان دیدن کردند و به انجام تحقیقات میدانی پرداختند.