ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

دیدار با داستان شهرستان بروجن

اخبار : 1398/10/26 11:08:51

تعداد تصاویر : 0

دیدار مدیر ستاد دیه استان با دادستان شهرستان بروجن
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، آقای صیادی مدیر ستاد دیه استان و آقای جاوری دادستان شهرستان بروجن دیدار و گفتگو کردند.
صیادی ضمن تشکر از زحمات مجموعه دادستانی شهرستان بروجن برای احقاق حق زیان دیدگان، خواستار همکاری بیشتر بین ستاد دیه استان و مجموعه دادستانی این شهرستان شد.
در دامه آقای جاوری گفت: مجموعه دادستانی این شهرستان آماده است تا با همکاری با این ستاد زمینه سازی آزادی مددجویان تحت پوشش این ستاد را از بند فراهم کند.
در پایان از زحمات آقای جاوری تقدیر و تشکر بعمل آمد.