ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

جشن ضیافت کریمان محفل خیر اندیشان

اخبار : 1399/03/01 08:46:32

تعداد تصاویر : 1

جشن ضیافت کریمان با حضور مسئولین و خیرین شهرستان های فارسان و سامان ادامه پیدا کرد.

مدیر عامل نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به اموردیه و زندانیان نیازمند جشن ضیافت کریمان را محفل خیر اندیشان دانست و گفت: امام حسن مجتبی (ع) اسوه احسان است و همه خیرین به این امام همام تاسی می جویند.

مجید صیادی افزود: این كه حضرت دو بار همه دارایی و ثروت خویش را میان خود و فقیران تقسیم كرد عملی است كه از بسیاری برنمی آید و كم تر كسی به خود چنین جرأت می دهد كه از آن همه اندوخته ها و مالی كه به سختی و زحمت از راه كشاورزی و جهاد و تجارت به دست آورده دست بكشد و به دیگران بخشد.

وی ادامه داد جشن ضیافت کریمان به تاسی از کریم اهل بیت (ع) با شعار همتی برای آزاد سازی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد در ایام ماه مبارک رمضان  به صورت زنده از شبکه جهان بین از ساعت ۲۱ پخش می شود و هر شب مسئولان و خیرین یک شهرستان مهمان این برنامه هستند.

اهدای تابلوی نقاشی و اختصاص نیمی از فروش نمایشگاه نقاشی هنرمند استان خانم خاکسار حقانی، اهدای پیراهن اولین قضاوت داور ملی استان ، کمک فرهنگیان استان از نکات برجسته شب های گذشته این جشن بود.