ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

خیرین استان در دهه کرامت موجبات آزادی 3زندانی جرائم غیر عمد را فراهم نمودند

اخبار : 1399/04/14 14:29:56

تعداد تصاویر : 1

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، بمناسبت دهه کرامت تعداد 3نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک خیرین از زندان آزاد شدند.

صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم در این خصوص گفت: با حمایت های نیکوکاران چهارمحالی بحمداله بمناسبت دهه کرامت 3نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مشمول کمک ستاد دیه از زندانهای استان آزاد گردیدند که کل مبلغ بدهی این 3زندانی رقمی بالغ بر 20 میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال بود. از کل این مبلغ 20میلیارد ریال را گذشت نمودند، 800میلیون ریال توسط خیرین، 500 میلیون ریال از طریق تسهیلات ستاد دیه استان فراهم گردید.

وی ضمن تقدیر و تشکر از نیکوکاران افزود: همچنین در این دهه خیرین با کرامت استان مبلغ 137میلیون ریال نیز بحساب ستاد دیه استان واریز نمودند.