ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

آزادی زندانی ئبا کمک بنیاد بین المللی غدیر

اخبار : 1399/05/26 08:40:38

تعداد تصاویر : 0

آزادی زندانی نیازمند جرائم غیر عمد با همت بنیاد بین المللی غدیر بمانسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و عید ولاین و امامت احدی از مددجویان نیازمند استان که به علت بدهی مالی در زندان بسر می برد با همت خیرین بنیاد بین المللی غدیر استان از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

این مددجو که به علت شرایط اقتصادی و کهولت سن نتوانسته بود مبلغ 59/000/000 ریال بدهی خود را پرداخت نماید و به همین لحاظ در زندان بسر می برد با پیگیری ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به آزاد سازی زندانیان نیازمند استان چهارمحال و بختیاری و همت خیرین و اعضاء بنیاد بین المللی غدیر استان از زندان آزاد گردید.