ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

آزادی زندانی به کمک خیر هم استانی

اخبار : 1399/05/26 08:49:00

تعداد تصاویر : 0

مددجو تحت پوشش ستاد دیه استان به کمک خیر هم استانی از زندان آزاد گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، بانوی خیر هم استانی با حضور در ستاد دیه استان زمینه آزادسازی مددجو تحت پوشش ستاد دیه را فراهم  و مبلغ 50/000/000 ریال بابت آزادی این مددجو پرداخت کرد. در پایان این یانوی خیر از زحمات کارکنان ستاد دیه استان تشکر کردند.