ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

نشست مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری با رئیس شورای اسلامی شهرکرد

اخبار : 1399/08/11 08:39:28

تعداد تصاویر : 1

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری با رئیس شورای اسلامی شهرکرد دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با رئیسی رئیس شورای اسلامی شهرکرد دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا آقای صیادی گزارشی از عملکرد 7 ماهه ستاد دیه استان در سال جاری ارائه داد و تعدادی از برنامه های ستاد دیه را بازگو کردند.
در ادامه آقای رئیسی ضمن تشکر از زحمات مجموعه ستاد دیه استان راه کارهایی رابرای پیشرفت در امر آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و جذب کمک از خیرین ارائه دادند.