ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

عرض حضوری مدددجویان زندان مرکزی استان با مدیر نمایندگی ستاد دیه استان

اخبار : 1399/09/01 09:37:47

تعداد تصاویر : 1

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری اززندان مرکزی استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری؛ آقای صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری در زندان مرکزی استان حضور یافت و به مشکلات مددجویان رسیدگی کرد.
در این دیدار که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد، مددجویان مشکلات خود را بازگو کردند و آقای صیادی ضمن ارائه راهکار، دستورات لازم را برای رسیدگی به امور این مددجویان صادر کردند.