ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

جمع آوری 100 میلیون ریال به همت کانون خیریه آسمان جهت کمک به ستاد دیه استان

خبر ویژه : 1399/09/03 11:55:06

تعداد تصاویر : 1

به همت کانون خیریه آسمان شهرکرد مبلغ 100 میلیون ریال بابت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی  نمایندگی ستاد دیه چهارمحال و بختیاری؛ اعضای کانون خیریه آسمان شهرستان شهرکرد جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان چهارمحال و بختیاری مبلغ 100 میلیون ریال جمع آوری و به یتاد دیه استان اهداء کردند.
آقای صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر و تشکر از این امر خداپسندانه، شرح کاملی از فعالیتهای این ستاد را به اعضای خیریه آسمان ارائه دادند.