ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

آمار عملکرد ۱۰ ماهه ستاد دیه استان

اخبار : 1399/11/01 08:12:09

تعداد تصاویر : 1

آمار عملکرد ۱۰ ماهه ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری:
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان؛ به همت خیرین هم استانی تا پایان دی ماه ۹۹ تعداد ۱۰۸ نفر از مددجویان تحت پوشش این ستاد از زندانهای استان آزاد گردید.
مبلغ بدهی این مددجویان بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال بود که از این مبلغ با فعالیتهای مددکاری کارکنان ستاد دیه استان ۹ میلیارد ریال از شکات گذشت گرفته شد و مبلغ ۴ میلیارد ریال نیز به مددجویان وام اعطا گردید. مابقی بدهی ایشان نیز به صورت اعسار، کمک شیوه نامه و آورده خود مددجویان تامین گردید.