ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

دیدار با دکتر خالدی نماینده محترم مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی

اخبار : 1398/06/23 13:08:20

تعداد تصاویر : 1

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری، صیادی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با دکتر خالدی نماینده محترم مردم شهرستان لردگان در محجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
صیادی ضمن اشاره به مشکلات و موانع موجود در راه یاری رساندن به مددجویان شهرستان لردگان  گفت: تعامل بیشتر بین این نهاد و مسئولین این شهرستان باعث تسریع در یاری رساندن به مددجویان این شهرستان است.
در ادامه دکتر خالدی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان ستاد دیه استان، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این ستاد اعلام کردند.